Cảm ơn! Bạn đã đăng ký thành công.
Chúng tôi sẽ liên lạc với bạn sau vài ngày.

KHÓA HỌC ĐÃ CHỌN
Thông tin người tham gia
Tên *
Họ *
Anh/Chị *
Nghề nghiệp *
Công ty *
Email *
Số điện thoại *
Địa chỉ *  
*Thông tin bắt buộc

Rất tiếc, đăng ký thất bại do lỗi hệ thống.
Xin vui lòng đăng ký lại.

Advanced Project Planning & Monitoring Integrated framework of Time, Cost, Risk & Quality Earned Value & Earned Schedule

Advanced Project Planning & Monitoring Integrated framework of Time, Cost, Risk & Quality Earned Value & Earned Schedule

Thông tin khóa học

Địa điểm:
Danang
Thời gian:
Sắp diễn ra
Thời lượng:
3 ngày
Đơn vị tổ chức:
PMI

Liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về khóa học.

Tổng quan

  • Trong khóa học này mọi người sẽ có cơ hội tìm hiểu về toàn bộ các khía cạnh của việc lên kế hoạch, tích hợp sự khác nhau giữa các yếu tố thời gian, chi phí, rủi ro và chất lượng.
  • Chúng ta sẽ đào sâu vào sự khác nhau của các thành phần, khái niệm nâng cao của quản lý rủi ro, ước lượng chi phí, và phân chia nguồn lực.
  • Chúng ta cũng sẽ giải quyết các vấn đề liên quan đến quản lý và kiểm soát tiến trình của dự án, sử dụng mô hình Eanred Value và Earned Schedule; tìm hiểu cách phân tích dữ liệụ và đưa ra các quyết định có thể đo lường được sự hiệu quả và ảnh hưởng của các hành động đã được thực hiên.

Mục tiêu

  • Hiểu các kiến thức cơ bản, tiến trình và các thuật ngữ liên quan
  • Có thể nắm bắt các mô hình căn bản và đưa ra các quyết định dựa trên việc phân tích các dữ liệu dự án
  • Hiểu các yêu cầu đối với một team với tư cách là một chuyên gia, hay có thể là một nhà tài trợ, một Facilitator, một người liên lạc hoặc người điều phối
  • Hiểu cách đảm trách toàn bộ hoặc một phần trách nhiệm của các cá nhân trong công việc mà họ có chuyên môn, nó có thể không phải là một ngành công nghiệp cụ thể mà liên quan đến nhiều ngành nghề, lĩnh vực

Ai nên tham gia?

Khóa học này được thiết kế dành cho các Project Manager, Program Manager, PMO, thành viên của dự án liên quan đến việc lên kế hoạch và quản lý các hoạt động của dự án, đánh giá hiệu quả công việc.

Các Project Manager sẵn sàng áp dụng các công cụ và kỹ thuật cho việc quản lý rủi ro dựa trên những yêu cầu đã để ra.

Những Project Manager sẵn sàng tiếp nhận cách thức của Earn Value và mô hình Earned Schedule

Các khóa học không kèm chứng nhận khác
Không có khóa học nào.
Khóa học Thời gian Địa điểm Điều phối viên Đào tạo
Agile Leader Coaching Nov 20, 2015 On-line Michael Bertrand Epicoaching
Yêu cầu khóa học tùy chọn, cho nhóm hoặc tổ chức