Cảm ơn! Bạn đã đăng ký thành công.
Chúng tôi sẽ liên lạc với bạn sau vài ngày.

KHÓA HỌC ĐÃ CHỌN
Thông tin người tham gia
Tên *
Họ *
Anh/Chị *
Nghề nghiệp *
Công ty *
Email *
Số điện thoại *
Địa chỉ *  
*Thông tin bắt buộc

Rất tiếc, đăng ký thất bại do lỗi hệ thống.
Xin vui lòng đăng ký lại.

Agile Programming

Agile Programming

Thông tin khóa học

Địa điểm:
Danang
Thời gian:
Sắp diễn ra
Thời lượng:
2 ngày
Đơn vị tổ chức:
SmartDev

Liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về khóa học.

Học phí:

(Chưa bao gồm thuế)
Early Bird
6,200,000 VND
Advanced
6,700,000 VND
Standard
7,200,000 VND

Tổng quan

Khóa học này sẽ giúp các lập trình viên nắm được tư duy Agile, đặc biệt là trong lĩnh vực phát triển phần mềm. Khóa học sẽ cung cấp những kỹ năng và công cụ cần thiết để bạn có thể kiểm tra và lập trình hiệu quả, phù hợp với những hiểu biết mới, những thay đổi sản phẩm và những cải tiến kỹ thuật. Refactoring, Unit Tests, Test-Driven Development và những kiến thức cơ bản về thiết kế sẽ được trình bày trong khóa học. Bạn sẽ học cách áp dụng những kỹ thuật Agile ưu tiên các tính năng và tập trung vào người dùng để đưa ra các giải pháp tối ưu đáp ứng các yêu cầu của khách hàng. Bên cạnh đó bạn sẽ hiểu được tầm quan trọng của làm việc nhóm và cách thức để phối hợp hiệu quả giữa các thành viên trong nhóm và giữa các nhóm với nhau. Những chủ đề như quyền sở hữu tập thể mã nguồn và lập trình đôi cũng được trình bày cùng với những khái niệm về về sự hợp tác, hỗ trợ trong nhóm.

Mục tiêu

Sau khóa học này bạn sẽ có thể:

  • Tạo ra các unit test để kiểm tra các individual class và các module biệt lập.
  • Cấu trúc lại legacy code một cách an toàn mà không phá vỡ mã nguồn hiện có.
  • Thiết kế và phát triển unit test bằng việc ứng dụng TDD và BDD.
  • Viết được các thông số kĩ thuật và các mô hình kiểm thử tự động.

Ai nên tham gia?

  • Developer muốn thiết kế và phát triển các sản phẩm phần mềm theo phương pháp Agile.
  • Technical tester muốn tìm hiểu sâu hơn về TDD, BDD và ATDD.
  • Technical Team Lead và các thành viên trong team Agile.
  • Bất kì ai muốn tăng vốn hiểu biết của mình về lập trình Agile.

Khuyến cáo trước khi tham gia

Agile Programming đòi hỏi cần có những hiểu biết cơ bản về Agile. Bạn có thể tham khảo và tham gia khóa học Agile Fundamentals của chúng tôi để nắm được những kiến thức nền tảng phù hợp.

Các khóa học không kèm chứng nhận khác
Không có khóa học nào.
Khóa học Thời gian Địa điểm Điều phối viên Đào tạo
Agile Leader Coaching Nov 20, 2015 On-line Michael Bertrand Epicoaching
Yêu cầu khóa học tùy chọn, cho nhóm hoặc tổ chức