Cảm ơn! Bạn đã đăng ký thành công.
Chúng tôi sẽ liên lạc với bạn sau vài ngày.

KHÓA HỌC ĐÃ CHỌN
Thông tin người tham gia
Tên *
Họ *
Anh/Chị *
Nghề nghiệp *
Công ty *
Email *
Số điện thoại *
Địa chỉ *  
*Thông tin bắt buộc

Rất tiếc, đăng ký thất bại do lỗi hệ thống.
Xin vui lòng đăng ký lại.

Aligning the Organization through Portfolio Management

Aligning the Organization through Portfolio Management

Thông tin khóa học

Địa điểm:
Danang
Thời gian:
Sắp diễn ra
Thời lượng:
2 ngày
Đơn vị tổ chức:
PMI

Liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về khóa học.

Tổng quan

Đối với các tổ chức mà các dự án được xem là phương tiện để đạt được sự thay đổi và tạo ra những thành tựu quan trọng cho tổ chức, thật khó để sắp xếp thứ tự ưu tiên cho các dự án và tận dụng một cách tốt nhất nguồn lực sẵn có của mình. Thêm vào đó, nhiều nghiên cứu gần đây cho thấy tình trạng tồn đọng dự án là vấn đề lớn trong nhiều công ty. Quản lí danh mục đầu tư là một cách quản lí nhằm gắn kết động lực của dự án với chiến lược của doanh nghiệp và tối ưu hóa việc sử dụng nguồn lực trong tổ chức. Khóa học này tập trung vào hai khía cạnh của việc quản lí danh mục đầu tư: Sắp xếp việc ưu tiên của dự án và các hoạt động khác dựa trên các lợi ích và thành quả đóng góp cho tổ chức. Phân bổ và sắp xếp ưu tiên nguồn lực giữa các dự án đã được lựa chọn để có thể đạt được các lợi ích kỳ vọng. Khóa học này sẽ cung cấp cho bạn năm hoạt động và kỹ thuật chính để thực hiện:
 1. Phân tích danh mục đầu tư của các dự án và hoạt động hiện tại và tiềm năng
 2. Xác định nột dung danh mục đầu tư phù hợp với tầm nhìn chiến lược
 3. Chọn dự án và hoạt động để thực hiện với tư cách là một phần của danh mục đầu tư này
 4. Phân bổ nguổn lực cho các dự án và hoạt động đã được lựa chọn
 5. Thu thập và lưu trữ dư liệu dự án để đo lường hiệu suất và định hướng lại danh mục đầu tư dựa trên hiệu suất tài chính, liên kết chiến lược, hiệu suất cá nhân của các thành phần khác nhau và các yếu tố rủi ro
Trong khóa học mọi người cũng sẽ cùng thảo luận về định nghĩa của danh mục đầu tư trong dự án dựa trên tầm nhìn và chiến lược của doanh nghiệp.

Mục tiêu

Nâng cao các đóng góp của bạn cho doanh nghiệp bằng cách:

 • Hiểu sự liên kết, tính thống nhất giữa mục tiêu của doanh nghiệp với mục tiêu của chiến lược
 • Có khả năng phân tích và chọn lựa các sáng kiến trong doanh nghiệp
 • Phân bổ nguồn lực cho các sáng kiến này
 • Tối ưu nguồn nhân lực để đảm bảo lợi ích của công ty
 • Chịu trách nhiệm về việc thay đổi và các quyết định để đạt được mục tiêu kinh doanh và mục tiêu chiến lược của doanh nghiệp
 • Tích cực quản lý các giá trị kinh tế theo khuôn khổ
 • Hiểu được tại sao, khi nào, và bằng cách nào áp dụng việc quản trị danh mục đầu tư
 • Hỗ trợ cho khuôn khổ và văn hóa của danh mục đầu tư phát triển

Ai nên tham gia?

Khóa học này được thiết kế dành cho các nhà quản lý kinh nghiệm, những nhà quản lý danh mục đầu tư, các giám đốc, senior và những người muốn phân bổ nguồn lực tới từng dự án. Khóa học cũng dành cho những nhà quản lý quan tâm đến việc hiểu cách thức lựa chọn dự án thực hiện.

Các khóa học không kèm chứng nhận khác
Không có khóa học nào.
Khóa học Thời gian Địa điểm Điều phối viên Đào tạo
Agile Leader Coaching Nov 20, 2015 On-line Michael Bertrand Epicoaching
Yêu cầu khóa học tùy chọn, cho nhóm hoặc tổ chức