Cảm ơn! Bạn đã đăng ký thành công.
Chúng tôi sẽ liên lạc với bạn sau vài ngày.

KHÓA HỌC ĐÃ CHỌN
Thông tin người tham gia
Tên *
Họ *
Anh/Chị *
Nghề nghiệp *
Công ty *
Email *
Số điện thoại *
Địa chỉ *  
*Thông tin bắt buộc

Rất tiếc, đăng ký thất bại do lỗi hệ thống.
Xin vui lòng đăng ký lại.

Business Analysis, Value & Requirement Management: The PMI® Framework (PMI-PBA® certification)

Business Analysis, Value & Requirement Management: The PMI® Framework (PMI-PBA® certification)

Thông tin khóa học

Địa điểm:
Danang
Thời gian:
Sắp diễn ra
Thời lượng:
5 ngày (35 giờ)
Đơn vị tổ chức:
PMI

Liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về khóa học.

Tổng quan

Phân tích kinh doanh là một vấn đề ngày càng quan trọng trong quản lý dự án. Thị trường đã chứng minh điều đó, các nhà quản lý dự án đang ngày càng quan tâm đến phân tích kinh doanh như là một công cụ để phát hiện các nhu cầu trên thị trường, quản lý các yêu cầu, và đưa ra các giải pháp hiệu quả để giải quyết các vấn đề trong kinh doanh.

Mục tiêu

  • Có thể cùng xác định các yêu cầu kinh doanh với các cổ đông để định hình dự án và đảm bảo bàn giao được các lợi ích kinh doanh mong đợi.
  • Đi đầu trong việc phát hiện, phân tích và trong toàn bộ yêu cầu của dự án.
  • Có đầy đủ kiến thức và kinh nghiệm để áp dụng các công cụ và kỹ thuật phân tích kinh doanh nhằm đặt được thành công.
  • Hiểu và áp dụng kỹ thuật phân tích kinh doanh cho việc phân tích nhu cầu, lên kế hoạch, phân tích, giám sát, đánh giá.

Ai nên tham gia?

Hội thảo dành cho những người cần hiểu phân tích kinh doanh và áp dụng nó để quản lý các dự án như: nhà phân tích kinh doanh, quản lý dự án, các thành viên của dự án,...

Các khóa học được cấp chứng nhận khác
Không có khóa học nào.
Khóa học Thời gian Địa điểm Điều phối viên Đào tạo
Management 3.0 Jan 18-19, 2016 Hanoi Alexandre Cuva SmartDev
Agile Fundamentals Jan 16-17, 2016 Hanoi Trung Hoang Nhac SmartDev
Agile Fundamentals Dec 19-20, 2015 Danang Trung Hoang Nhac SmartDev
Management 3.0 Oct 19-20, 2015 Danang Alexandre Cuva SmartDev
Agile Fundamentals Oct 17-18, 2015 Danang Trung Hoang Nhac SmartDev
Yêu cầu khóa học tùy chọn, cho nhóm hoặc tổ chức