Cảm ơn! Bạn đã đăng ký thành công.
Chúng tôi sẽ liên lạc với bạn sau vài ngày.

KHÓA HỌC ĐÃ CHỌN
Thông tin người tham gia
Tên *
Họ *
Anh/Chị *
Nghề nghiệp *
Công ty *
Email *
Số điện thoại *
Địa chỉ *  
*Thông tin bắt buộc

Rất tiếc, đăng ký thất bại do lỗi hệ thống.
Xin vui lòng đăng ký lại.

Capturing the Executive Value of Project Management

Capturing the Executive Value of Project Management

Thông tin khóa học

Địa điểm:
Danang
Thời gian:
Sắp diễn ra
Thời lượng:
2 giờ hoặc 1/2 ngày
Đơn vị tổ chức:
PMI

Liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về khóa học.

Tổng quan

Theo một nghiên cứu của The Profession, từ năm 2012 chỉ có 12% tổ chức duy trì được năng suất cao trong việc quản lý dự án. Những người có năng suất cao sẽ hoàn thành 80% dự án đúng thời gian, đúng chi phí và đạt được mục tiêu ban đầu và đạt kết quả kinh doanh gấp 2,5 lần so mới nhóm có năng suất thấp, giảm thiểu chi phí 13 lần. Việc tiếp cận dự án chính xác, và việc quản lý chặt chẽ giúp cải thiện khả năng hoàn thành dự án và tạo ra các lợi thế cạnh tranh. Làm thế nào để doanh nghiệp của bạn nắm bắt được lợi thế của việc quản lý dự án?

Mục tiêu

  • Hiểu được giá trị của việc quản lý dự án trong doanh nghiệp
  • Hình dung được cách để áp dụng phương pháp quản lý dự án vào các chiến lược của doanh nghiệp
  • Đánh giá thực trạng hiện tại của doanh nghiệp
  • Sử dụng phương pháp quản lý dự án như là lợi thế cạnh tranh

Hội thảo bổ sung (1/2 ngày):

Định hình cách mà các chiến lược của bạn có thể chuyển đổi phù hợp với dự án.

Đưa ra kế hoạch hành động hỗ trợ cho chiến lược của tổ chức.

Ai nên tham gia?

Khóa học này hướng tới các nhà quản lý, lãnh đạo đang muốn phát triến lợi thế cạnh tranh và đẩy mạnh năng lực cũng như văn hóa.

Các khóa học không kèm chứng nhận khác
Không có khóa học nào.
Khóa học Thời gian Địa điểm Điều phối viên Đào tạo
Agile Leader Coaching Nov 20, 2015 On-line Michael Bertrand Epicoaching
Yêu cầu khóa học tùy chọn, cho nhóm hoặc tổ chức