Cảm ơn! Bạn đã đăng ký thành công.
Chúng tôi sẽ liên lạc với bạn sau vài ngày.

KHÓA HỌC ĐÃ CHỌN
Thông tin người tham gia
Tên *
Họ *
Anh/Chị *
Nghề nghiệp *
Công ty *
Email *
Số điện thoại *
Địa chỉ *  
*Thông tin bắt buộc

Rất tiếc, đăng ký thất bại do lỗi hệ thống.
Xin vui lòng đăng ký lại.

Operational Project Risk Management

Operational Project Risk Management

Thông tin khóa học

Địa điểm:
Danang
Thời gian:
Sắp diễn ra
Thời lượng:
3 ngày
Đơn vị tổ chức:
PMI

Liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về khóa học.

Tổng quan

Quản lý rủi ro là một phần quan trọng trong tiến trình quản lý dự án. Khóa học này sẽ giúp các bạn tìm hiểu cách để giải quyết các rủi ro từ hai góc nhìn khác nhau: cơ hội và thách thức trong các hoạt động: lên kế hoạch, hoạch định chi phí, quản lý mục tiêu. Trong suốt khóa học, học viên sẽ được cung cấp các công cụ và kỹ thuật có thể áp dụng ngay vào hoạt động kinh doanh của mình. Nội dung khóa học không tập trung riêng biệt vào tiêu chuẩn hay phương pháp quản lý dự án nào mà nó có thể được áp dựng vào bất kỳ dự án nào.

Mục tiêu

  • Hiểu được rủi ro và quản lý rủi ro trong quản lý dự án
  • Hiểu rõ vấn đề từ hai góc nhìn: cơ hội và thách thức
  • Nắm bắt được cách xác định và đánh giá rủi ro
  • Hiểu và áp dụng các công cụ và kỹ thuật để đối phó với rủi ro

- Weighting

- Mitigations

- Risk profiling

- Risk controlling

  • Hiểu và áp dụng các công cụ, kỹ thuật để tích hợp rủi ro với quy mô, chi phí, và kế hoạch

- Cấu trúc bồi hoàn rủi ro

  • Xây dựng hồ sơ rủi ro cho từng dự án riêng biệt
  • Hiểu được cách liên kết quản lý rủi ro và kết thúc dự án

Ai nên tham gia?

Khóa học này dành cho các Project Manager và những người đang quản lý dự án, quản lý team cũng như những ai có nhu cầu tìm hiểu về quản lý dự án và các vấn đề liên quan đến quản lý rủi ro.

Project Manager, Program Manager hoặc PMO Manager muốn tìm hiểu về công cụ và kỹ thuật thực hành để quản lý rủi ro trong dự án của mình.

Các khóa học không kèm chứng nhận khác
Không có khóa học nào.
Khóa học Thời gian Địa điểm Điều phối viên Đào tạo
Agile Leader Coaching Nov 20, 2015 On-line Michael Bertrand Epicoaching
Yêu cầu khóa học tùy chọn, cho nhóm hoặc tổ chức