Cảm ơn! Bạn đã đăng ký thành công.
Chúng tôi sẽ liên lạc với bạn sau vài ngày.

KHÓA HỌC ĐÃ CHỌN
Thông tin người tham gia
Tên *
Họ *
Anh/Chị *
Nghề nghiệp *
Công ty *
Email *
Số điện thoại *
Địa chỉ *  
*Thông tin bắt buộc

Rất tiếc, đăng ký thất bại do lỗi hệ thống.
Xin vui lòng đăng ký lại.

Project Management Fundamentals (PMP® certification)

Project Management Fundamentals (PMP® certification)

Thông tin khóa học

Địa điểm:
Danang
Thời gian:
Sắp diễn ra
Thời lượng:
5 ngày (35 giờ)
Đơn vị tổ chức:
PMI

Liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về khóa học.

Tổng quan

Project Management Fundamentals dựa trên ấn phẩm xuất bản lần thứ 5 của PMI "A Guide to the Project Management Body of Knowledge" và là yêu cầu tối thiểu để lấy chứng nhận "Project Management professional" được cấp bởi PMI, tuy nhiên nó không được thiết kế riêng biệt như khóa PMP Exam Preparation. Khóa học Project Management Fundamentals khái quát bối cảnh quản lý dự án, 10 vùng kiến thức về quản lý dự án như là tích hợp, quy mô, thời gian, chi phí, nhân lực, giao tiếp, rủi ro, kết quả, cổ đông) và 5 nhóm tiến trình như là sáng tạo, lập kế hoạch, thực hiện, kiểm soát và hoàn thành. Những người tham gia khóa học này sẽ được trao chứng nhận đã tham gia và hoàn thành khóa học theo quy định của PMI Registered Education Program và The Professional Development Program.

Mục tiêu

Giúp bạn phát triển và nâng cao các đóng góp cho tổ chức thông qua việc:

  • Nắm bắt kiến thức và kỹ năng để dẫn dắt trực tiếp đội ngũ để đạt được kết quả như trong tiến trình kế hoạch, và chi phí, nguồn lực đã đề ra.
  • Hiểu được cách thức đảm bảo toàn bộ dự án được thực hiện và tiến trình với những mâu thuẫn sẽ được trao đổi và giải quyết.
  • Nắm bắt trách nhiệm toàn bộ các khía cạnh của dự án chứ không chỉ chỉ đạo mà còn bao quát toàn bộ các thành viên của dự án.

Ai nên tham gia?

Tất cả những ai sẵn sàng tham gia kỳ thi lấy chứng chỉ PMP, khóa học này được thiết kế dành cho tất cả các nhà quản lý muốn thấu hiểu cách thức quản lý một dự án.

Lưu ý đặc biệt: Tất cả những ai tham gia sẽ được trao chứng nhận đã tham gia và hoàn thành khóa học theo quy định của PMI.

Các khóa học được cấp chứng nhận khác
Không có khóa học nào.
Khóa học Thời gian Địa điểm Điều phối viên Đào tạo
Management 3.0 Jan 18-19, 2016 Hanoi Alexandre Cuva SmartDev
Agile Fundamentals Jan 16-17, 2016 Hanoi Trung Hoang Nhac SmartDev
Agile Fundamentals Dec 19-20, 2015 Danang Trung Hoang Nhac SmartDev
Management 3.0 Oct 19-20, 2015 Danang Alexandre Cuva SmartDev
Agile Fundamentals Oct 17-18, 2015 Danang Trung Hoang Nhac SmartDev
Yêu cầu khóa học tùy chọn, cho nhóm hoặc tổ chức