Cảm ơn! Bạn đã đăng ký thành công.
Chúng tôi sẽ liên lạc với bạn sau vài ngày.

KHÓA HỌC ĐÃ CHỌN
Thông tin người tham gia
Tên *
Họ *
Anh/Chị *
Nghề nghiệp *
Công ty *
Email *
Số điện thoại *
Địa chỉ *  
*Thông tin bắt buộc

Rất tiếc, đăng ký thất bại do lỗi hệ thống.
Xin vui lòng đăng ký lại.

The Project Driven Strategic Chain©, the Value Driven Organizational Governance

The Project Driven Strategic Chain©, the Value Driven Organizational Governance

Thông tin khóa học

Địa điểm:
Danang
Thời gian:
Sắp diễn ra
Thời lượng:
2 ngày
Đơn vị tổ chức:
PMI

Liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về khóa học.

Tổng quan

Quản trị chiến lược là quá trình tích hợp từ việc đề ra chiến lược đến việc hỗ trợ và thực hiện. Ngày nay, hầu hết các tổ chức đầu đề ra các chiến lược dựa trên các dự án của họ. Khóa học này sẽ cung cấp một cái nhìn tổng quan về chuỗi chiến lược, nêu ra tầm quan trọng của việc quản lý sự tương tác giữa các cấp. Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn những công cụ và kỹ thuật thực hành để quản lý giữa các cấp và việc tương tác giữ chúng dựa trên hướng tiếp cận hệ thống, để từ đó cho phép bạn theo dõi và kiểm soát việc sắp xếp các thành phần khác nhau của chuỗi chiến lược. Khóa học này đi kèm với Portfolio Management Standard, ấn bản được phát hành lần thứ hai

Mục tiêu

 • Hiểu được tổng quan về khái niệm của Project Driven Strategic Chain
 • Hiểu được khái niệm và có thể đưa ra: tầm nhìn chiến lược, chiến lược và quản trị
 • Nhận biết được sự khác nhau giữa Strategic Layers và những cái khác như: Portfolio Layer, Project Layer, Operational Layer
 • Hiểu và áp dụng EVM nâng cao và các công cụ, kỹ thuật quản lý rủi ro để:
  - Theo dõi tình trạng trong chuỗi chiến lược
  - Ước tính và lên kế hoạch tài chính
  - Nhận biết các hành động hợp lý
  - Viết báo cáo về tình trạng thực hiện chiến lược gửi các cổ đông

Ai nên tham gia?

Các chuyên gia muốn sử dụng các công cụ và kỹ thuật để phát triển và áp dụng một cách hiệu quả chiến lược của tổ chức mình.

Portfolio Manager và Program Manager, những người muốn thực hiện và theo dõi chiến lược.

Project Manager, Portfolio Manager, Program Manager hoặc PMO Manager, những người muốn áp dụng các công cụ và kỹ thuật để giám sát dự án của mình, sử dụng các dữ liệu để báo cáo và đưa ra các dự đoán.

Các khóa học không kèm chứng nhận khác
Không có khóa học nào.
Khóa học Thời gian Địa điểm Điều phối viên Đào tạo
Agile Leader Coaching Nov 20, 2015 On-line Michael Bertrand Epicoaching
Yêu cầu khóa học tùy chọn, cho nhóm hoặc tổ chức