Cảm ơn! Bạn đã đăng ký thành công.
Chúng tôi sẽ liên lạc với bạn sau vài ngày.

KHÓA HỌC ĐÃ CHỌN
Thông tin người tham gia
Tên *
Họ *
Anh/Chị *
Nghề nghiệp *
Công ty *
Email *
Số điện thoại *
Địa chỉ *  
*Thông tin bắt buộc

Rất tiếc, đăng ký thất bại do lỗi hệ thống.
Xin vui lòng đăng ký lại.

Value Driven Stakeholder Management

Value Driven Stakeholder Management

Thông tin khóa học

Địa điểm:
Danang
Thời gian:
Sắp diễn ra
Thời lượng:
2 ngày
Đơn vị tổ chức:
PMI

Liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về khóa học.

Tổng quan

Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cách kết hợp các cổ đông vào dự án để tạo ra các giá trị đảm bảo dự án không chỉ được quản lý tốt mà còn là quản lý đúng. Chúng ta cũng sẽ tìm hiểu về chuỗi các giá trị dựa trên các nguyên lý của quản lý giá trị để phát triển những giá trị chính của sáng kiến và đảm bảo sự nhất quán, khả năng đo lường và sự liên kết của chiến lược. Chúng ta sẽ xem xét cách thức để chuyển đổi định hướng của cổ đông và các kỳ vọng thành các mục tiêu cụ thể cho dự án để có thể đo lường được hiệu suất và chất lượng.

Mục tiêu

 • Nắm bắt được tổng quan của mô hình quản lý cổ đông
 • Có khả năng phân tích và phân loại cổ đông thành hệ thống 3I
 • Phát triển chuỗi giá trị để phân tích nhu cầu và kỳ vọng
 • Sử dụng kết quả của phân tích để lập:
  - Kế hoạch trao đổi phù hợp với các yêu cẩu của cổ đông
  - Chiến lược quản lý cổ đông
  - Chiến lược và kế hoạch quản lý sự thay đổi
  - Quản lý kỳ vọng của cổ đông qua các dự án

Ai nên tham gia?

Project manager, Portflio Manager, Program Manager hay quản lý PMO,...

Các khóa học không kèm chứng nhận khác
Không có khóa học nào.
Khóa học Thời gian Địa điểm Điều phối viên Đào tạo
Agile Leader Coaching Nov 20, 2015 On-line Michael Bertrand Epicoaching
Yêu cầu khóa học tùy chọn, cho nhóm hoặc tổ chức