Airtime Web
Airtime Web 3

Airtime Web nạp tiền cho các số điện thoại di động trên toàn thế giới. Đây là một website đa mạng lưới được sử dụng để quản lý giá thành sản phẩm của mỗi người dùng (người dùng có thể là thương gia hoặc nhà phân phối bán lẻ). Với giao diện thân thiện, Airtime Web mang đến cho người dùng cái nhìn tổng quan chính xác tổng các giao dịch, tổng các hoạt động mua bán, cũng như tổng lợi nhuận. Chỉ qua vài bước đơn giản, người dùng có thể thấy được kết nối của người dùng và có thể tìm thấy quan hệ giữa thương gia và nhà phân phối bán lẻ.

Khách hàng: Smartlink SA.
Nền tảng: Web.
Công nghệ và framework: Spring MVC, Spring Data JPA, ActiveMQ, Bootstrap, KnockoutJS, MongoDB, PostgresDB.
Cơ sở dữ liệu: PostgresSQL, MongoDB.

VÀ NHIỀU DỰ ÁN KHÁC
SẴN SÀNG HỢP TÁC VỚI CHÚNG TÔI    Liên hệ