My PCS Mobile

Với ứng dụng My PCS Mobile, người dùng có thể quản lý PCS MasterCard® của họ, nạp tiền vào PCS MasterCard® bằng voucher, gửi Airtime Top-Up (250 giao dịch trên 90 quốc gia), chuyển tiền từ card này sang card khác và có thể trở thành thành viên Premium để nhận được số dư nhiều nhất.

Khách hàng: Smartlink SA.
Lĩnh vực: Mobile payment solutions.
Nền tảng: Android, iOS, Web Service.
Công nghệ: HTML5, JavaScript, CSS, AngularJS, Ionic framework, Java on Android, C-Objective, Spring MVC, ServiceMix.
Cơ sở dữ liệu: MySQL, MongoDB

VÀ NHIỀU DỰ ÁN KHÁC
SẴN SÀNG HỢP TÁC VỚI CHÚNG TÔI    Liên hệ