Private Filter
Private Filter 12
Private Filter 22
Private Filter 32

PrivateFilter là một ứng dụng email trên nền web hoàn toàn bảo mật. Ứng dụng cho phép người dùng truy cập và quản lý nhiều tài khoản email đồng thời. Được thiết kế để nâng cao hiệu suất, dễ dàng sử dụng, có giao diện thân thiện và được cá nhân hóa theo nhu cầu. Chúng tôi còn kết nối tới các kênh xã hội của người dùng để giúp cho người dùng cập nhật các thông tin mới nhất.

Lĩnh vực: Email application.
Nền tảng: Responsive Web.
Công nghệ: JAVA, MongoDB, Spring, AngularJS.

VÀ NHIỀU DỰ ÁN KHÁC
SẴN SÀNG HỢP TÁC VỚI CHÚNG TÔI    Liên hệ