T-Packaging
T-Packaging 3

T-Packaging và T-specifications là một phần của giải pháp quản lý vòng đời từ Trace One – một công ty phần mềm Châu Âu kết nối với các nhà phân phối lẻ, các nhà sản xuất và cung cấp. Sản phẩm yêu cầu sự tiến hóa và ổn định mới mẻ để có thể đáp ứng được mong muốn của các nhà phân phối bán lẻ chính ở Châu Âu. Chúng tôi cung cấp cho đối tác dịch vụ phát triển chuyên nghiệp trên nền .NET để giải quyết vấn đề của họ.

Khách hàng: Trace One.
Lĩnh vực: Specifications module, Packaging.
Nền tảng: Web, API.
Công nghệ: .NET C#, SQL Server, JBPM, Elastic Search.

VÀ NHIỀU DỰ ÁN KHÁC
SẴN SÀNG HỢP TÁC VỚI CHÚNG TÔI    Liên hệ