TRALALA Hotel Website
TRALALA Hotel Website 32
TRALALA Hotel Website 12
TRALALA Hotel Website 22

TRALALA Hotel Website là một trang web reponsive cho phép quản lý dịch vụ, thiết bị, cũng như các sự kiện và hoạt động của khách sạn TRALALA. Trang web còn là một công cụ mạnh mẽ giúp cho việc tương tác người dùng dễ dàng và đẩy mạnh quảng bá dịch vụ.

Khách hàng: TRALALA Hotel.
Lĩnh vực: Hotel Management
Nền tảng: Responsive Web.
Công nghệ: WordPress, MySql.

VÀ NHIỀU DỰ ÁN KHÁC
SẴN SÀNG HỢP TÁC VỚI CHÚNG TÔI    Liên hệ