Unchained-network
Unchained network 12
Unchained network 32
Unchained network 22

Unchained-network được giới thiệu như là một sản phẩm quốc tế bởi Extatik – một đại lý chuyên về lĩnh vực tương tác số – có nhiệm vụ kết nối các người dùng đam mê thể thao. Đây là mạng xã hội yêu cầu các chuyên gia về phát triển di động, đặc biệt là công nghệ Ionic, Cordova và Swift. Ứng dụng này kết hợp khả năng tạo ra trang tùy biến và xử lý với Google Map API.

Khách hàng: Extatik.
Lĩnh vực: Sport Social Network.
Nền tảng: API, IOS, Android.
Công nghệ: Ionic, Cordova, Swift, NodeJS.

VÀ NHIỀU DỰ ÁN KHÁC
SẴN SÀNG HỢP TÁC VỚI CHÚNG TÔI    Liên hệ