World Mobile Recharge
World Mobile Recharge 12
World Mobile Recharge 22
World Mobile Recharge 32

Với ứng dụng World Mobile Recharge, người dùng có thể thanh toán cho bất kỳ số điện thoại trả trước nào, bất kỳ đâu trên thế giới. Chỉ cần thực hiện nhập vào số điện thoại, chọn số tiền cần thanh toán và thực hiện. Hơn 100 quốc gia và hơn 350 hãng truyền thông được hỗ trợ trên toàn thế giới.

Khách hàng: Smartlink SA.
Lĩnh vực: TopUp and Order calling card (new version is supported).
Nền tảng: Android.
Công nghệ: Java on Android.
Cơ sở dữ liệu: MySQL

VÀ NHIỀU DỰ ÁN KHÁC
SẴN SÀNG HỢP TÁC VỚI CHÚNG TÔI    Liên hệ